http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/284536_250145891669977_150684684949432_988321_5664257_n.jpg

Tafsir: Surah Al-Baqarah ayat [1-2]


الــم {1} ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ ِفيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ {2}

Ertinya : Alif laam miim , Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

Mukadimah

Terdapat hadis yang sahih mengenai keutamaan surah Al-Baqarah di antaranya ; Dari Abu Umamah al-Bahili RA, sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam :

اقْرَءُوا الْبَقَرَةَ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ

Ertinya : “ Bacalah surah Al-Baqarah, kerana sesungguhnya mengambilnya (untuk di baca dan di amalkan) mengandungi keberkahan dan meninggalkannya adalah penyesalan sedangkan para penyihir tidak mampu melawannya “. (Tafsir al-Baghawi, al-Albani mensahihkannya di dalam Sahih al-Jami’:1165, ruju: www.dorar.net)


Begitu juga di riwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda :

لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

Ertinya : “ Janganlah kalian jadi kan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, sesungguhnya syaithan lari/kabur dari rumah yang di dalamnya di bacakan surah Al-Baqarah “.

Syarah/Keterangan

الم (1
الم : Ia merupakan huruf-huruf “Muqaththa’at” yang di tulis dengan الم dan di baca dengan “alif laam miim”. Surah-Surah yang di buka dengan huruf-huruf muqaththa’at berjumlah 29 surah yang di awali (keberadaannya) pada surah al-Baqarah ini dan di akhiri pada surah al-Qalam (yang di mulai dengan) “ن”. Di antara susunan huruf-hurufnya ada yang terdiri dari satu huruf seperti ; ص , ق , ن . Ada pula yang terdiri daripada dua huruf seperti ; طه , يس , حم . Dan ada pula yang terdiri daripada tiga huruf, empat huruf dan lima huruf sedangkan penafsirannya tidak satupun di antaranya yang tsabit (secara shahih berasal) dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam dan menjadi kannya sebagai sesuatu yang mutasyabih (lawan muhkamat) yang hanya Allah Yang Mengetahui dengan ilmuNya adalah lebih dekat kepada kebenaran, kerananya di katakan : الم ertinya : Hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya.

Dalam kaitannya dengan ini, di riwayatkan dari Abu Bakar dan Ali –radhiallahu ‘anhuma- begitu juga dari ‘Amir asy-Sya’bi dan Sufyan ats-Tsauri, mereka semua berkata : “Huruf-Huruf muqaththa’at adalah rahsia Allah dalam Al-Quran dan dalam setiap kitabNya terdapat rahsiaNya. Huruf-Huruf tersebut adalah termasuk ayat mutasyabih yang hanya Dia lah yang mengetahuinya. Oleh kerana itu, tidak selayaknya kita membicarakan apa yang ada di dalamnya tetapi kita mesti mengimaninya”.

Sebahagian Ahlul ‘ilm mengeluarkan dua faedah (dari makna yang tersembunyi) :

Pertama, bahawa ketika orang-orang Musyrikun melarang (kaumnya) mendengar Al-Quran kerana takut hal itu boleh member pengaruh terhadap jiwa orang-orang yang mendengarnya, maka yang di ucapkan pertama kali (kepada mereka) adalah huruf-huruf حم , طس , ق , كهيعـص , dan ini bagi mereka adalah ucapan yang masih asing yang dapat menarik mereka untuk mendengar Al-Quran sehingga (tatkala) mereka mendengarnya, mereka terpengaruh, terkesima lantas beriman dan mendengarnya, dan hal ini sudah cukup sebagai faedah yang dapat di ambil.

[Adapun dalil bahawa mereka melarang kaum mereka mendengar Al-Quran adalah firman Allah Ta’ala dalam surah Fushshilat (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون)].

Kedua, tatkala orang-orang Musyrikun mengingkari Al-Quran sebagai Kalamullah yang di wahyukan kepada RasulNya, Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam, maka huruf-huruf ini menjadi tentangan (serius) bagi mereka seakan-akan ia (huruf-huruf tersebut) berkata kepada mereka : “Sesungguhnya Al-Quran ini tersusun dari huruf-huruf seperti ini, maka susunlah/karanglah oleh kalian sepertinya”. Makna dari faedah kedua ini biasanya di saksikan (di benarkan) oleh penyebutan lafaz Al-Quran setelahnya seperti :

(الم. ذلك الكتاب ) , (الر. تلك آيات الكتاب), (طسم. تلك آيات القرآن).. seakan-akan ayat-ayat seperti itu berkata : “Sesungguhnya Al-Quran tersusun dari huruf-huruf seperti ini maka susunlah/karanglah oleh kalian semisalnya, jika kalian tidak mampu maka hendaknya kalian menerima bahawa sesungguhnya ia (Al-Quran) adalah Kalamullah dan wahyuNya dan berimanlah kepadanya nescaya kalian akan mendapatkan keuntungan”.

ذلك الكتاب لآ ريب فيه هدى للمتقين (2

Syarah perkata

ذلك : maksudnya ; هذا (Ini), namun kenapa lafaz هذا di tukarkan kepada (erti) lafaz ذلك kerana isyarat dengan لام البعـد mengandung pengertian tingginya kedudukan (المنزلة) dari Al-Quran, darjat serta harkatnya (القدر والشأن).

الكتاب : maksudnya Al-Quran Al-Karim yang di bacakan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam kepada manusia.

[Lafaz الكتاب di ertikan (dalam banyak erti, di antaranya) dengan الفرض (kewajipan) seperti dalam ayat كتب عليكم الصيام yang ertinya ; telah di wajibkan kepada kamu berpuasa.

Juga di ertikan dengan العقد بين العبد وسيده (perjanjian antara seorang hamba dan tuan/majikannya) seperti dalam ayat والذين يبتغون الكتاب yang ertinya ; dan orang-orang yang menginginkan perjanjian/akad.

Lafaz tersebut di ertikan juga dengan القدر (takdir) seperti dalam ayat كتاب الله ertinya ; takdir dan qadhaNya ].

لا ريب : ertinya لا شك maksudnya ; tidak di ragukan lagi bahawasanya ia (Al-Quran) adalah wahyu Allah dan KalamNya yang di wahyukan kepada RasulNya.

فيه هدى : petunjuk ke arah jalan yang dapat membawa kepada kebahagiaan dan kesempurnaan di dunia dan akhirat.

للمتقين : bagi orang-orang yang bertaqwa, maksudnya orang-orang yang takut azab Allah dengan berbuat taat kepadaNya ; menjalankan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya.

Makna ayat secara keseluruhan

Allah Ta’ala memberitahu bahawa Al-Quran yang di turunkanNya kepada hamba dan RasulNya adalah merupakan kitab yang sangat besar dan agung yang sama sekali tidak mengandung ikeraguan dan dugaan bahawa ia adalah bukan wahyu Allah dan kitabNya. Hal itu di sebabkan ia adalah sebagai mukjizat, di samping petunjuk dan cahaya yang di bawanya bagi orang-orang yang beriman dan bertaqwa hal mana dengan keduanya (iman dan taqwa) dapat membawa mereka kepada jalan-jalan kedamaian, kebahagiaan dan kesempurnaan.

Petunjuk ayat

Di antara petunjuk ayat di atas adalah :
Agar memperkuatkan iman kepada Allah Ta’ala, kitabNya dan RasulNya serta ajakan agar mencari hidayah melalui Al-Quran Al-Karim.
Menjelaskan keutamaan taqwa dan orang-orang yang bertaqwa.

http://alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatquran&id=5

0 comments

Leave a Reply

Copyright 2009 Simplex Celebs · All rights reserved · Designed by SimplexDesign